Termíny zkoušek pro rok 2018

Publikováno 13.06.2017

Pro zájemce o vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce, kteří se připravují konat některou z dílčích částí v roce 2018, zveřejňujeme Prezidiem stanovené termíny a obsahové zaměření dílčích částí zkoušek.

Termíny a obsahové zaměření zkoušek pro rok 2018:

Dílčí část zkoušky

Termíny

Obsahové zaměření

1. písemná část

4. 4. 2018

a

9. 10. 2018

Praktické příklady z oblasti: DPFO, DPPO, účetnictví, daňový řád, profesní a související předpisy.

1. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

2. písemná část

5. 4. 2018

a

10. 10. 2018

 

Praktické příklady z oblastí: DPH, spotřební a ekologické daně, daně silniční, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí, daňový řád, profesní a související předpisy

2. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

Ústní část

23. - 24. 4. 2018

a

30. – 31. 10. 2018

Zkušební okruhy - DPFO; DPPO; DPH; spotřební a ekologické daně; daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí a poplatky; daňový řád; sociální a zdravotní pojištění; účetnictví; obchodní zákoník; občanský zákoník, živnostenský zákon; zákon celní a devizový, profesní a související předpisy; daňový systém ČR, pojmy a definice, zákon o obchodních korporacích, obecné principy mezinárodního zdanění.

Podrobnější informace k podání žádosti a k průběhu zkoušek naleznete v oddělení Vstup do profese.