Uchazeči absolvovali kvalifikační zkoušky na daňového poradce v jarním termínu

Publikováno 08.05.2019

Se svým bodovým hodnocením i se zadáním a vzorovým řešením písemných zkoušek byli účastníci dílčích písemných částí zkoušky seznámeni prostřednictvím individuálních přístupů k výsledkům na webu. Kolik uchazečů přišlo složit letošní jarní kvalifikační zkoušky a jak celkově zkoušky dopadly?  

První dílčí písemnou část dne 2. 4. 2019 konalo dvě sta devět uchazečů, z nichž prospělo 31,6 %. Na druhý zkušební den 3. 4. 2019 se dostavilo jedno sto šedesát dva uchazečů a z nich dosáhlo výsledku "prospěl" 22,2 %. 

Každá dílčí písemná část se tradičně skládala z testu a tří příkladů, z nichž u první části nejvíce potrápily uchazeče příklad na daň z příjmů právnických osob a příklad účetnictví. Kromě nich byl dále řešen také příklad na daň z příjmů fyzických osob, který v sobě zahrnoval i případovou studii k profesním otázkám, a vyplňován teoretický test. Tradičně nejméně problémů získat 50 % bodů z dané samostatné části měli uchazeči při vyplňování teoretického testu, i tam se však našlo 13,1 % neúspěšných řešitelů. U druhé dílčí části měli žadatelé o vykonání kvalifikační zkoušky řešit příklad k dani z přidané hodnoty, který je obvyklou součástí zkoušky, ale který tentokrát zahrnoval také případovou studii k profesním otázkám. Druhým příkladem byl příklad k dani z nemovitých věcí a jako třetí příklad byl do druhé dílčí písemné části zkoušky zařazen příklad z oblasti  daně silniční. I když někteří uchazeči odevzdávali své práce již před koncem pětihodinového vymezeného pracovního času, nebyla úspěšnost jednotlivých příkladů příliš vysoká. Nejnižší procento úspěšnosti tentokrát zaznamenali komisaři u příkladu k dani z nemovitých věcí. Jako perličky je možné uvést některé písemné poznámky uchazečů zapsané do výpočtových listů, které zaujaly při opravách zkušební komisi: "Nárok vzniká, ale nestíhám vypočítat.", "Je to špatně, ale nevím proč.".

K ústní části zkoušky v jarním zkušebním období 2019 postoupilo celkem šedesát jedna uchazečů, z nichž čtrnáct splnilo obě písemné části v jarním zkušebním období 2019, čtyřicet splnilo jednu z dílčích částí v jarním zkušebním období 2019 a jednu dílčí část již měli platnou z předchozích zkušebních období, a sedm uchazečů, kteří měli obě dílčí písemné části platné z přechozích zkušebních období.

Ústní části zkoušky se konaly ve dnech 29. - 30. 4. 2019 v sídle Komory daňových poradců v Brně a dostavilo se k nim všech šedesát jedna pozvaných uchazečů. Do seznamu daňových poradců bude k 13. 5. 2019 zapsáno padesát pět nových daňových poradců.