Kvalifikační zkoušky

Zbývá posledních pár dnů k přihlášení na zkoušky - PODZIM 2022

Publikováno 26.07.2022

Žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky, které budou doručeny kanceláři Komory do neděle 31.7.2022, budou evidovány k podzimním termínům kvalifikační zkoušky 2022. 

Písemné části podzimních kvalifikačních zkoušek jsou plánovány na 11. a 12. 10. 2022, ústní část se bude konat v termínu 26. - 27. 10. 2022.

Pro přihlášení uchazeče ke zkoušce Komora upřednostňuje interaktivní formulář žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky. Vyplněný formulář včetně přílohy, kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání (u opakovaného podání přihlášky není nutné znovu zasílat kopii diplomu), je třeba doručit v termínu Komoře některým z níže uvedených způsobů:

1. s vlastnoručním podpisem v originále poštou na adresu: Komora daňových poradců ČR, Kozí 26/4, 602 00 Brno;

2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: kdp@kdpcr.cz;

3. z datové schránky fyzické osoby, která se na zkoušku hlásí, do datové schránky Komory daňových poradců ČR, ID: ng6adi3

4. osobně v pracovní dny (8:00-16:30) na adresu: Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, Brno.

Uchazeči, jejichž přihláška bude doručena kanceláři Komory od 1. 8. 2022, budou již evidováni k jarnímu termínu kvalifikačních zkoušek 2023. 

Název souboru Velikost