• Informace
  • Aktuality
  • Nadále se aktivně účastníme projednávání úsporného daňového ...

Nadále se aktivně účastníme projednávání úsporného daňového balíčku

Publikováno 21.09.2023

Dne 20. 9. 2023 jsme vystoupili na jednání Rozpočtového výboru, kdy jsme se opětovně snažili poslance upozornit na to, že navrhované změny v oblasti dohod o provedení práce znamenají nesmyslnou administrativní zátěž a v této podobě budou prakticky nerealizovatelné. I když například usnesení Podvýboru pro podnikatelské prostředí Hospodářského výboru sněmovny obsahuje na základě naší iniciativy požadavek, aby věc byla upravena a vyjasněna, v mezidobí k žádnému jednání nedošlo. Musíme konstatovat, že odpověď, které se nám dostalo na jednání Rozpočtového výboru, že Ministerstvo financí ČR se obrátilo na Ministerstvo zdravotnictví a to uvedlo, že žádná změna v této věci není potřeba, je zcela nedostatečné. Bohužel žádná věcná argumentace na naše konkrétní připomínky nezazněla. Ve věci budeme proto nadále usilovat o úpravy, neboť v navrhované podobě je skutečně neuchopitelná. Ideální by samozřejmě bylo celou problematiku z balíčku vyjmout a řešit ji samostatně a bez časového presu. Vzhledem ke stádiu projednávání bychom v tuto chvíli alespoň jako minimální akceptovatelnou změnu považovali posunutí účinnosti změn v oblasti DPP na 1.1.2025, aby se vytvořil dostatečný časový prostor pro nutné úpravy. I když to může vypadat jako boj s větrnými mlýny, nevzdáváme se a zůstaneme v této věci i nadále aktivní.

K zhlédnutí: Vystoupení Ing. Bc. Jiřího Nesrovnala, člena Prezidia a vedoucího sekce DPPO na schůzi Rozpočtového výboru 20. září 2023.

Název souboru Velikost
Odpověď MF k zaslaným připomínkám 281KB Stáhnout
Usnesení Hospodářského výboru 157KB Stáhnout
Připomínky KDP ČR (verze ze dne 8.9.2023) 391KB Stáhnout
Připomínky KDP ČR (verze ze dne 4.9.2023) 370KB Stáhnout