Setkání s ministrem financí Andrejem Babišem

Publikováno 18.04.2016

V úvodní části se debata točila kolem politiky, způsobu řízení ministerstva a fungování státu a snaze o větší efektivitu práce a maximální transparentnost. V souvislosti s nově zaváděnými opatřeními, jako je například systém prokazování původu majetku nebo elektronická evidence tržeb, ministr financí zdůraznil, že prioritou je potírání šedé ekonomiky a opatření se týkají plošně všech, kteří se pohybují mimo systém, bez ohledu na jejich velikost nebo obor podnikání. Inspirací jsou zahraniční zkušenosti. Mezi zeměmi, kde lze čerpat zkušenosti, byly uvedeny Německo, Slovensko, Chorvatsko nebo některé pobaltské či severské státy.

Z hlediska chystaných legislativních novinek Ministerstvo financí pracuje na zavedení systému samovyměření daní, stejně tak je záměrem připravit nový zákon o daních z příjmů, a to ještě v roce 2017. Ze strany ministerstva financí i daňové správy bylo potvrzeno, že Česká republika bude aktivně participovat na opatřeních, týkající se mezinárodního zdaňování, vážících se k opatřením jak ze strany OECD, tak Evropské komise, včetně zapojení se do výměny informací, stejně tak se bude nadále věnovat problematickým oblastem, jako je například tranfer pricing. 

Ve vztahu k profesi Andrej Babiš ujistil, že uznává práci daňových poradců a sám jejich služeb využívá. Současně vyslovil přání, aby i ze strany daňových poplatníků bylo respektováno právo státu daně vybírat.