Posun termínu pro podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění

Publikováno 01.04.2021

Jak jsme již dříve avizovali, naší snahou bylo nejen posunutí termínu pro podání daňového přiznání OSVČ, resp. aktuálně prominutí sankcí za pozdní podání (pokud bude daňové podání podáno a daň zaplacena nejpozději do 3.5.2021 resp. 1.6.2021 v případě elektronického podání), ale také posun termínu pro podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění.

Termín pro podání přehledů na zdravotní pojištění za rok 2020 je nakonec pro všechny OSVČ ze zákona nejpozději do 2.8. 2021. Novela, která tuto možnost zavádí (sněmovní tisk č.1180) byla 31.3.2021 schválena Senátem a čeká jen na podpis prezidenta.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. 6. 2021 včetně uhrazení pojistného. Pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021 platí i nadále lhůta pro podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 v návaznosti na termín pro prodání přiznání (1.7.2021), to znamená, že  tento přehled musí být podán nejpozději do 2. 8. 2021.

Je tedy zřejmé, že naše snaha byla úspěšná a vytvořila v této nelehké době pro podnikatele časový prostor, aby v prodloužené lhůtě měli možnost podat nejen daňová přiznání, ale tak nezbytné přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
člen Prezidia a vedoucí Sekce daně z příjmů právnických osob