Přihlásit se do systému paušální daně můžete jen do 11. ledna. Další šanci dostanete až za rok.

Publikováno 07.01.2021

Komu se paušální daň vyplatí?
Jednoduše řečeno každému, kdo platí státu za rok na dani, sociálním a zdravotním pojištění a za administrativní náklady například za zpracování daňového přiznání částku vyšší než 65 000 Kč.
Obecně je přechod na paušální daň výhodný pro ty, kteří uplatňují výdajové paušály, zejména ten 40%. Zároveň ale neuplatňují slevy na dani, na manželku v domácnosti a odečitatelné položky. Ale pozor, také platí, že čím je paušál vyšší, tím je větší předpoklad že se danému podnikateli přechod na paušální systém nevyplatí.

Jak to funguje? 
OSVČ se přihlásí do systému a jednou měsíčně pošle částku 5 469 korun. Povinnost vyplnit a podat daňové přiznání odpadá, stejně jako přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
Za dvanáct měsíců tedy plátce paušální daně odvede státu 65 628 Kč.

Co je pro to potřeba udělat? 
Vyplnit a doručit nejpozději do 11. ledna 2021 oznámení o vstupu. Online formulář najdete na stránkách finanční správy, tiskopis oznámení poté na finančních úřadech. Dokument můžete poslat datovou schránkou nebo vlastnoručně podepsaný poštou a také na podatelně úřadu.

Z čeho se částka 5 469 Kč skládá?
V částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné (2393 Kč), minimální sociální pojistné navýšené o 15% (2976 Kč) a 100 Kč na dani z příjmů.

Kdy jsou zálohy splatné? 
Vždy do 20. dne daného měsíce s výjimkou lednové zálohy, která je splatná do 22. února 2021. Daň je možné zaplatit i jednorázově na celý rok dopředu.

Jaké jsou podmínky pro využití paušální daně?
K paušální dani se mohou přihlásit podnikatelé, kteří mají roční obrat do 1 mil. Kč; OSVČ nesmí být plátcem DPH, společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem v komanditní společnosti, OSVČ nesmí být ani dlužníkem v insolvenci či mít příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů z DPP.