Publikace

Doporučujeme: Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem a Trestní právo daňové

Publikováno 29.05.2023

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem: publikace se komplexně zabývá problematikou obecných a specifických pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, se kterými se lze v českém kontextu setkat. 

Trestní právo daňové. 2. vydání: jednotlivé typy daňových trestných činů, na základě judikatury osvětluje způsoby jejich postihu, a to nejenom v rovině trestní, ale i v rovině správního soudnictví. Zvláštní pozornost je přitom věnována rozdílnosti v postihu daňových podvodů v oblasti trestní a daňové.
Druhé vydání je nad rámec aktualizace a doplnění o novou judikaturu obohaceno o případovou studii dvou podvodů

Název souboru Velikost