Jak porozumět účetní závěrce? Vše potřebné naleznete v nové publikaci!

Tisknout
Publikováno 20.08.2019

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejichž cenné papíry jsou kotované na mezinárodních kapitálových trzích (IAS/IFRS). 

Ze změn zahrnutých v publikaci vybíráme:

- nový přístup k výzkumu a vývoji,
- právo volby účetní jednotky při vykazování časového rozlišování,
- úprava vykazování výsledku hospodaření za minulá účetní období,
- změna v odpisování goodwillu.

Vše podle právního stavu k 1. 6. 2019.

Publikaci můžete zakoupit zde.