Publikace

Jak zdaňovat zaměstnanecké benefity?

Publikováno 04.01.2022

Pohled na daňové řešení zaměstnaneckých  benefitů ze dvou stran – ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, naleznete v kapitolách:

- stravování zaměstnanců
- příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění zaměstnanců
- zajištění odborného rozvoje zaměstnanců
- poskytování manažerského automobilu
- poskytování nadlimitních cestovních náhrad
- různých nepeněžitých darů a zaměstnaneckých zápůjček
- poskytování dopravy zaměstnancům a bezplatného přechodného ubytování zaměstnancům
- poskytování občerstvení a nealkoholických nápojů
- řešení firemních mateřských školek
- poskytování volnočasových benefitů formou příspěvků na kulturu, sport, rekreaci a benefitů zaměřených na podporu zdraví zaměstnance
Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu ve znění účinném od 1. 1. 2021 při činnosti manažera firmy.
Po dotisku opět k dispozici v našem e-shopu!

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti - publikace obsahuje srovnání výhodnosti jednotlivých benefitů (poměru nákladů zaměstnavatele oproti efektu u zaměstnance v důsledku povinných odvodů – daní a pojistného) a případná daňová úskalí. Zohledněn je i pohled z hlediska možnosti odpočtu DPH. Vše s odkazy na konkrétní ustanovení zákonů, popř. na závěry Koordinačních výborů a Pokynů GFŘ, kde je vyjádřen názor Finanční správy.
Publikace se nevyhýbá ani méně častým problémům – např. odchylkám při poskytování benefitů členům orgánů a pracovníkům na dohody či zaměstnancům obchodního partnera nebo benefitu v podobě nadlimitního odškodnění pracovního úrazu a dalších.
Nakupujte zde!