Komplexní pohled na daně z příjmů v nových publikacích!

Publikováno 25.11.2021

Publikace Zákon o daních z příjmů. Komentář obsahuje výklad tohoto klíčového daňového předpisu provedený ve spolupráci odborníků z řad daňových poradců s dlouholetými zaměstnanci finanční správy.
Komentář se neomezuje na pouhý popis zákonných ustanovení, ale srozumitelným způsobem vykládá jednotlivá ustanovení zákona v jejich vzájemných provázanostech a s odkazy na širší kontext obecné právní úpravy.

Fyzické osoby a daň z příjmů - výrazně přepracované a doplněné vydání, konkretizace daňového řešení v praxi, vychází z legislativního stavu k 1. 8. 2021.