Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně - nová publikace v našem e-shopu!

Publikováno 06.05.2021

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ucelené zpracování v literatuře. Autor čerpá jak z judikatury tuzemských soudů, unijní úpravy, tak vlastních zkušeností z praxe.

Využijte možnosti nákupu prostřednictvím našeho e-shopu.