Nepostradatelná pomůcka: MáDáti – účetní a daňové vědomosti on-line!

Tisknout
Publikováno 01.06.2020

Průvodce MáDáti je soubor podrobných účetních a daňových komentářů ke všem účtům účtové osnovy pro podnikatele – postupy účtování, souvztažnosti, schémata účtování, příklady, nejčastější chyby, omyly a nesprávnosti, vztahy k výkazům, odkazy na právní předpisy – celkem 491 účtových skupin, účtů a analytik. 

Nově je průvodce MáDáti rozšířen o 65 nových hesel z oblasti DPH, obsahují výklad, příklady, upozornění na nejčastější chyby, právní úpravu a další informace.

Všechny informace se odkazují na příslušné právní předpisy ve stavu k 1. 5. 2020 – téměř 3 tisíce zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a metodických pokynů zpracovaných ve standardu ÚZ.

Pro objednání předplatného na 12 měsíců využijete našeho e-shopu.