Publikace

Novinky v e-shopu s dopravou zdarma: Zákon o zadávání veřejných zakázek a Zákon o státní službě

Publikováno 17.12.2021

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář -  objasňuje sporné body jednotlivých ustanovení a nachází řešení při výkladu zákona. Autoři přitom využili svých bohatých zkušeností z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pohledu zadavatele velkého statutárního města a advokátní praxe.
Kniha přehledně představuje velké množství nejnovější soudní judikatury a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zákon o státní službě. Komentář - promítá aktuální sjednocující stanoviska a metodické pokyny zpracované sekcí pro státní službu i dosud dostupnou judikaturu správních soudů. Obsahuje také praktické příklady, zejména k aplikaci nové právní úpravy dovolené podle zákoníku práce.

Využijte možnosti dopravy zdarma u obou titulů!