Potřebujete překonat nástrahy českého eGovernmentu?

Publikováno 11.03.2021

Nová publikace Zákon o právu na digitální služby přináší ucelený výklad k předpisu, který do českého právního prostředí přináší skokový posun v digitalizaci úkonů (služeb), které státní správa provádí a které je teoreticky možné činit digitálně.
Autoři kombinují unikátní zkušenosti z přípravy a konzultací samotného právního předpisu a své komplexní znalosti v oblasti elektronického právního jednání a právní úpravy eGovernmentu. Snahou autorského kolektivu je zasadit tento zákon do kontextu celého právního řádu, vyložit jednotlivé souvislosti a přinést čtenáři teoretický i praktický přehled jeho dopadů.
Knihu můžete zakoupit prostřednictvím našeho e-shopu.

TEST