Potřebujete se zorientovat ve změnách zákoníku práce a zdanění z příjmů ze závislé činnosti?

Publikováno 04.02.2021

Dnem 1. ledna 2021 nabyla odložené účinnosti další významná část novely zákoníku práce a některých dalších zákonů provedená zákonem č. 285/2020 Sb. Jde především o změny koncepce dovolené, která se nově počítá v hodinách, zavedení nového institutu sdíleného pracovního místa, zvýšení náhrad škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání, rozšíření příspěvku odborovým a zaměstnavatelským organizacím na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, rozšíření okruhu zaměstnanců s právem na pracovní volno s náhradou mzdy při překážce v práci v obecném zájmu a další významné změny. 
Obsáhlý aktuální komentář naleznete v našem e-shopu Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2021

Nabízíme i stručný souhrnný komentář v sešitovém vydání Zákoník práce 2021

 

Počínaje rokem 2021 se mění také výpočet základu daně pro výpočet zálohy na daň a daně u zaměstnanců. Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 jsou v publikaci řešeny daňové otázky úhrady mimořádných zdravotních opatření zaměstnavatelem a práce zaměstnanců v režimu „home office“. Využijte možnosti nákupu Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021