Potřebujete ucelený komentář ke mzdové problematice?

Tisknout
Publikováno 12.03.2019

Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je v knize doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu, k němuž se vztahují.

Knihu naleznete zde.

 

 

Již 7. vydání Průvodce mzdovou problematikou od významných autorů zabývajících se mzdovou a personální problematikou. Publikace Vás velmi snadným a srozumitelným způsobem provede celou personální a mzdovou problematikou. Autoři se touto problematikou zabývají ve svém pofesním životě a vychází z jejich dlouholeté praxe. Součástí publikace je i e-book.

 Publikaci lze zakoupit zde.