Publikace

Pouze u nás: Daňové zákony a účetnictví k 1. 7. 2022

Publikováno 04.08.2022

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství, zákona o územních finančních orgánech a zákona o účetnictví. Dále v ní naleznete související vyhlášky, úpravu ekologických daní a cestovních náhrad, české účetní standardy, vybrané pokyny Ministerstva financí ČR a profesní a související předpisy. 
V publikaci jsou obsaženy také Stanovy KDP ČR, Etický kodex KDP ČR a Disciplinární řád KDP ČR a také Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
Nové vydání podle stavu k 30. 6. 2022 s vyznačením změn od 1. 7. 2022 je právě v prodeji v našem e-shopu!
Publikaci nabízíme také formou dlouhodobé objednávky - je zasílána automaticky ihned po vydání. Využijte možnosti nákupu za zvýhodněných podmínek s poštovným zdarma!