Právě vyšlo: z edice Komentáře WK

Publikováno 08.11.2021

Zákon o cenách. Komentář: ucelený okomentovaný zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, vč. komplexní úpravy cenové evidence, cenových informací, kontroly a souvisejících přestupků.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář: nové vydání reflektuje změny především v oblasti správního dozoru a správního trestání, kdy zvláště citelné může být pro povinné osoby výrazné zvýšení sankcí. Důležité jsou rovněž změny v procesu identifikace a kontroly klienta, kdy dochází nejen ke změnám ve způsobech těchto procesů, ale především ke zvýšení požadavků na jejich obsah. K dalším změnám patří rozšíření okruhu či činností povinných osob, změny související s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a další.