Připravte se včas na změny zákoníku práce – máme dotisk podrobného komentáře!

Publikováno 12.12.2023

V návaznosti na významnou novelu bylo připraveno 17. vydání oblíbené publikace, která vedle platného znění obsahuje též podrobné komentáře k jednotlivým ustanovením zákoníku práce a dalším důležitým právním předpisům (např. k zákonu o zaměstnanosti, zákonu o inspekci práce, předpisům v oblasti odměňování atd.). Čtenáři se mohou těšit na vysvětlení přijatých novinek, upozornění na problémy z pracovněprávní praxe, představení aktuální soudní judikatury a mnoho dalšího. Využijte možnosti nákupu u nás: Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem po novele k 1. 10. 2023 a 1. 1. 2024

Kromě této obsáhlé publikace nabízíme také sešitová vydání Zákoníku práce v aktuálním znění se stručným komentářem:

Aktuální znění zákoníku práce po transpoziční novele, stručný komentář, vzorové příklady – to vše v novém vydání Zákoníku práce po novele k 1. 10. 2023 a 1. 1. 2024

S aktuálními změnami pracuje také interaktivní komplet nejnovějšího znění zákona po všech novelách s komentářem posledních změn Zákoník práce a cestovní náhrady         

       100  otázek a odpovědí
- Zákony, právní předpisy – Novely právních předpisů z pracovněprávní oblasti, školství a veřejné správy.
- Zákoník práce po novele – Změny po novele týkající se informačních povinností zaměstnavatele, přesčasové práce, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, práce na dálku, doručování.
- Nájem nemovitostí – Řešení problematiky nemovitostí z pohledu daní a účetnictví.