Také daňová evidence má své záludnosti. Nové publikace k účetnictví v našem e-shopu.

Publikováno 02.03.2021

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro neziskové subjekty.

Publikaci můžete zakoupit zde.

Nejen úplná znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2021, ale také komentáře k novinkám, které nastaly v průběhu posledních let, praktické příklady, účetní souvztažnosti a upozornění, na co si dát v praxi pozor.

Knihu si najdete v našem e-shopu.