Publikace

Úplné aktuální znění daňového řádu s podrobným komentářem

Publikováno 05.10.2021

4., aktualizované vydání komentáře DŘ vychází z právního stavu a stavu judikatury k 30. 4. 2021. Rozsáhlý komentář je doplněn o celou řadu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který ve svých rozhodnutích nikterak nepolevil v precizování výkladu daňového řádu.

Nakupujte zde.