Publikace

Vychází 2. vydání publikace Zákon o dani z nemovitých věcí

Publikováno 19.09.2022

Kniha si klade za cíl upozornit daňové poradce, ale především i širší odbornou veřejnost nejen na legislativní změny k 1. 8. 2022, kterými jsou například stanovení a použití místních koeficientů a posouzení pozemků ve vztahu k dani z pozemků dle jejich formální evidence v katastru nemovitostí, ale i na vývoj a nové výkladové posuny zejména v oblasti možné aplikace zákonných ustanovení ve vazbě na aplikaci osvobození od daně.

Nakupujte s ostatními novinkami zde!