Publikace

Zákon o kontrole jasně a přehledně!

Publikováno 13.09.2021

Druhé vydání komentáře Zákon o kontrole zpracované k 1. červenci 2021 reaguje nově na dostupnou judikaturu správních soudů a ustálení odborného pohledu i aplikační praxe na některá sporná ustanovení zákona. Zohledněny jsou i metodické materiály MV ČR. Podrobně zpracovaným komentářem autoři přispívají k pochopení jednotlivých ustanovení zákona a jejich správné aplikaci v praxi. 

Nakupujte u nás!