Rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Publikováno 08.01.2021

Toto rozhodnutí, vydané na základě § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu, má za následek faktický posun termínu podání daňového přiznání k dani silniční a dani z nemovitých věcí pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce posouvá také povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně až do 1. června. Cílem rozhodnutí je s ohledem na pokračující dopady šíření pandemie Covid-19 omezit osobní návštěvy finančních úřadů i provozoven poštovních služeb.

Ministryě financí Alena Schillerová se k věci vyjádřila: „Odložení povinnosti podat přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí o dva měsíce do konce března považuji v této situaci za nezbytné. Obě tyto daně se totiž často vyřizují v papírové podobě s aktivní pomocí pracovníků finančních úřadů. A v době pokračujícího šíření koronaviru je určitě správné, aby lidé kvůli těmto daním na úřad nemuseli. Tím spíše, že povinnost zaplatit daň z nemovitých věcí je až do 1. června.“

Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji, který Vám předkládáme níže v příloze. Pro úplnost zde naleznete také prosincový zpravodaj (vydán 21. 12. 2020), kde se nachází Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Název souboru Velikost
Finanční zpravodaj č. 3/2021 162KB Stáhnout
Finanční zpravodaj č. 38/2020 263KB Stáhnout