Schválená verze kompenzačního bonusu zohlednila zásadní koncepční připomínky Komory daňových poradců

Publikováno 08.04.2020

Brno, 8. dubna 2020 – Ve včerejších večerních hodinách Poslanecká sněmovna schválila kompenzační bonus pro OSVČ. Schválenou verzi plně podporujeme. Jsou zohledněny všechny zásadní připomínky, které Komora uplatnila a díky nimž na tento příspěvek dosáhli ti, kteří byli zasažení koronavirovou krizí a pro něž byl skutečně určen. 

Viceprezident Komory daňových poradců, Petr Toman, dodává: „Považujeme za velmi důležité, že v rámci rozpravy ministryně financí reagovala na naše podněty a potvrdila, že kompenzační bonus bude osvobozen od daně. Významné je také to, že byl schválen další náš návrh, na jehož základě bude od daně osvobozeno OČR, které je poskytováno OSVČ.“  Díky návrhům Komory tak podnikatelé předem získají nezbytnou právní jistotu, že oba příspěvky nebudou podléhat dani, tj. ani sociálnímu ani zdravotnímu pojištění. Půjde o čistou částku, kterou jim stát dává k dispozici.

Daňový poradce a vedoucí Sekce správa daní a poplatků, Tomáš Hajdušek, doplňuje: „Neméně důležité je také to, že se podařilo prosadit náš další návrh, aby žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu bylo možné podávat také prostřednictvím emailu. Výrazně se tím zjednoduší administrace tohoto příspěvku a předejde se v tuto chvíli nechtěným frontám na poštách či na finančních úřadech.

Je vidět, že pokud Ministerstvo financí při přípravě právních předpisů, které mají řešit současnou krizi, spolupracuje s Komorou daňových poradců, je výsledek výrazně efektivnější. Opakovaně deklarujeme, že jsme takto připraveni spolupracovat nejen s Ministerstvem financí, ale i s ostatními resorty a dáváme v této obtížné době zdarma k dispozici své špičkové odborníky. Doufáme, že tento příklad bude pro stát důkazem, že využití Komory je ve svém důsledku ku prospěchu všech, především však těch, kteří jsou současnou krizí nejvíce zasaženi,“ uvádí člen Prezidia a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří Nesrovnal. 

 
Mgr. Ing. Petr Toman 
viceprezident KDP ČR
Ing. Tomáš Hajdušek​    
vedoucí Sekce správa daní a poplatků
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 
člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob
T: 724 244 076
E: tomanp@email.cz
T: 602 427 342
E: tomas@hajdusek.cz
T: 602 771 822
E: nconsult@nconsult.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 956 daňových poradců a eviduje 1 155 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2020_04_08_Schvalena verze kompenzacniho bonusu zohlednila vsechny pripominky KDP CR.pdf 374KB Stáhnout