Soutěž diplomových prací pro studenty 5. ročníků

Tisknout
Publikováno 16.05.2018

 

 

 

Kritéria pro přihlášení diplomové práce: 
- téma související se zdaněním 
- zaslání diplomové práce v elektronické podobě včetně posudku vedoucího a oponenta
- zaslání shrnutí diplomové práce v rozsahu 1 strany A4

Hodnotící kritéria: 
- míra dopadu na daňové prostředí 
- vlastní invence ohledně závěrů uvedených v práci 
- využitelnost závěrů pro budoucnost daňové profese, daňové legislativy a výběru daní
- mezinárodní přesah (vč. srovnání zahraniční situace či vývoje)

Harmonogram soutěže:
- do 15.6.2018 zaslání diplomových prací v elektronickém formátu včetně posudku vedoucího a oponenta do kanceláře Komory na email: veselkova@kdpcr.cz
- 07 - 08/2018 hodnocení diplomových prací hodnotící komisí složené ze zástupců Prezidia KDP ČR a kanceláře Komory
- 09/2018 oznámení výsledků soutěžícím
- Ocenění studenta bude probíhat osobně na vybrané slavnostní akci Komory daňových poradců v období září/říjen 2018. 

Ceny pro vítěze:
- finanční odměna až do výše 10 tis. Kč
- nabídka publikace redukovaného textu v Bulletinu či v e-Bulletinu KDP ČR
- nabídka účasti na Komorou pořádaných akcích

Více informací na: https://www.kdpcr.cz/soutezdp.