25. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR

Tisknout
Publikováno 03.11.2017
Autor: Ing. et Ing. Kateřina Foretová

Brno, 3. listopadu 2017 - Dnes se v prostorách paláce Žofín konala Valná hromada Komory daňových poradců ČR, které se fyzicky zúčastnilo 434 daňových poradců, kteří disponovali 761 hlasy.

Petra Pospíšilova, prezidentka Komory daňových poradců ČR, svým úvodním vystoupením shrnula činnost Prezidia za poslední rok. Upozornila na neustálou snahu Komory o naplňování strategických priorit Prezidia stanovených pro období let 2016 až 2018, jimiž jsou priority pro daňové poradce, pro daňové poradenství a pro daňové prostředí.

K podpoře daňového poradenství Pospíšilová říká: „Zůstáváme aktivní na evropské půdě v rámci Confédération Fiscale Européenne, kde je postavení a role daňových poradců velmi aktuálním tématem. Velké diskuze se v současné době vedou nad postavením daňových poradců  a my čelíme velkému tlaku na prolamování profesní mlčenlivosti, která je v mnoha evropských státech zásadním aspektem poskytování daňového poradenství. Snažíme se aktivně vystupovat na obranu přístupu, kdy daňový poradce má být oporou pro svého klienta, který se může daňovému poradci svěřit v dané věci bez obavy, že mu bude hrozit postih nebo případně i trestní stíhání. Kdo jiný, než daňový poradce, musí umět klientovi poradit, jak se s danou situací popasovat v rámci daňových zákonů správně. Daňový poradce nemůže být prodlouženou rukou daňové správy.

Komora i nadále usiluje o vstřícnou a otevřenou komunikaci jak s Ministerstvem financí ČR, tak s Generálním finančním ředitelstvím. Pospíšilová potvrdila, že daňové poradce zajímají názory daňové správy, protože je mohou tlumočit svým klientům, kteří pak volí své postupy v souladu s nimi. Stejně tak je ale Komora přesvědčená, že i daňoví poradci mohou daňové správě nabídnout užitečné informace ze své praxe.  

V souladu s tímto přesvědčením tak Komora v poslední době uspořádala hned dva odborné semináře - Kulatý stůl k mezinárodní výměně daňových informací a Kulatý stůl k zajišťovacím příkazům. A právě problematika zajišťovacích příkazů získala velkou mediální pozornost. Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správa daní a poplatků, ve svém vystoupení uvedl: „Kulatý stůl na NSS na téma zajišťovacích příkazů byl vhodným místem pro prezentaci našich návrhů na změnu správní praxe i legislativní úpravy a jsme připraveni ve spolupráci s MF ČR i finanční správou naše návrhy hlouběji diskutovat a obhajovat.

Mezi hosty Valné hromady byla i JUDr. Miriam Galandová, viceprezidentka Slovenské komory daňových poradcov a Mgr. Jiří Zoubek, advokát z České advokátní komory.

Galandová ocenila vzájemnou spolupráci nejen v oblasti pořádání společných odborných seminářů, kde si obě komory vyměňují přístupy k daňovým otázkám s velmi cennými postřehy ze strany soudců Nejvyššího správního soudu České republiky a Nejvyššího soudu Slovenské republiky, ale také vzájemnou pomoc při řešení technologických změn, které probíhají v rámci obou Komor. „Komora daňových poradců ČR byla, je a bude strategickým partnerem Slovenské komory,“ řekla Galandová.

Valná hromada na svém zasedání schválila zástupce do Dozorčí a Disciplinární komise a také novelu Stanov KDP ČR a Disciplinárního řádu ČR. 

ZVOLENÍ ČLENOVÉ DOZORČÍ KOMISE                              ZVOLENÍ NÁHRADNÍCI DOZORČÍ KOMISE
Černý Lubomír, Ing., č. osv. 2210                                         Zeman Jan, Ing., č. osv. 254
Klíma Tomáš, Ing., č. osv. 2009                                            Živný Tomáš, Ing., č. osv. 443
Kozák Martin, JUDr., č. osv. 1029
Sojka Vlastimil, Ing., č. osv. 768
Šťastná Radka, Ing., BA, MBA, č. osv. 3223


ZVOLENÍ ČLENOVÉ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE                    ZVOLENÍ NÁHRADNÍCI DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Blecha Jiří, Mgr., č. osv. 3516                                                Dvořák Václav, Ing., č. osv. 3693
Bubniak Ladislav, Ing., č. osv. 468                                        Přikryl Vladimír, Ing., č. osv. 545
Gablovičová Jana, Ing., č. osv. 284                                      Rydvalová Anna, č. osv. 286
Hamža Viktor, Ing., č. osv. 1129                                            Vlková Jana, Ing., č. osv. 174
Hercog Petr, č. osv. 907
Jakoubek Pavel, č. osv. 2961
Kočí Pavel, Ing., č. osv. 546
Kytlica Roman, Ing., č. osv. 2121
Maderová Voltnerová Karla, Mgr., č. osv. 3475
Marková Blanka, Bc., č. osv. 127
Pavlík Jiří, Ing., č. osv. 396
Pechová Jaroslava, Ing., č. osv. 774
Peková Danuše, Ing., č. osv. 1231

 

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR

          
     
T: +420 731 423 975  
E: prezident@kdpcr.cz 
H: www.kdpcr.cz
       
     
     

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 702 daňových poradců a eviduje 989 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.


Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2017_11_03_25_radna_valna_hromada_Komory_danovych_poradcu_CR.pdf 321KB Stáhnout