26. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR volila nové Prezidium

Tisknout
Publikováno 16.11.2018

Praha, 16. listopadu 2018 – Petra Pospíšilová dnes obhájila pozici prezidentky Komory daňových poradců ČR! 

Dnes se v prostorách paláce Žofín konala 26. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR. Mezi hlavní programové body patřila volba nového Prezidia. 496 daňových poradců, kteří disponovali 1009 hlasy tak do nového Prezidia zvolilo 9 členů a 2 náhradníky. 

Prezidium v období 2018 – 2021 bude pracovat ve složení:

Mgr. Michal Frankl; JUDr. Ing. Martin Kopecký; Ing. Bc. Jiří Nesrovnal; Ing. Matěj Nešleha; Ing. Petra Pospíšilová; Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.; Ing. Jana Skálová, Ph.D.; Mgr. Ing. Petr Toman a Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA. V pozici náhradníků pak Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M. a Mgr. Edita Ševcovicová.

Prezidium si následně zvolilo svého prezidenta a viceprezidenta. Pozici viceprezidenta bude nově zastávat Mgr. Ing. Petr Toman.

Petra Pospíšilová v úvodu Valné hromady shrnula činnost Komory za poslední 3 roky a to zejména v oblasti legislativy. „Naše postavení povinného připomínkového místa pro předpisy v oblasti daní nám umožňuje včas připomínkovat připravovanou legislativu. Je čím dál více zřejmé, že k této oblasti je třeba přistupovat aktivně už v mnohem ranějším stádiu vzniku legislativních návrhů, na úrovni Evropské unie.“ Upozornila i na úspěšnost Komory v oblasti prosazování koncepčních připomínek, jako je například možnost odpisovat technické zhodnocení podnájemcem, případně možnost prodloužit dobu odpisování nehmotného majetku. „Velký význam má také naše účast v dalších stádiích legislativního procesu, tedy nejen v rámci Legislativní rady vlády, ale i při projednávání v rámci zákonodárných sborů, kterého jsme se aktivně účastnili. Díky tomu se nám podařilo zamezit snahám o omezování mlčenlivosti u daňových poradců, kterou chápeme jako základní právo občana na nezávislé zastupování v daňovém či soudním řízení.“   

Mezi hlavní aktivity Komory patří hájení zájmů daňových poradců, ale i veřejnosti v oblasti zdaňování, zejména pak snaha o to, aby byly daňové zákony srozumitelné a daňový systém pochopitelný a předvídatelný.

 
Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR
Ing. Radek Neužil, LL.M.      
tajemník KDP ČR

 
T: 731 423 975  
E: prezident@kdpcr.cz 
T: 602 501 092
E: neuzil@kdpcr.cz
 

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 835 daňových poradců a eviduje 1 057 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.


 

Název souboru Velikost
26. řádná valná hromada KDP ČR volila nové Prezidium.pdf 595KB Stáhnout