Tiskové zprávy

27. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR

Publikováno 15.11.2019

Brno, 15. listopadu 2019 – Dnes se v prostorách hotelu Voroněž v Brně konala Valná hromada Komory daňových poradců ČR, které se fyzicky zúčastnilo 257 daňových poradců, kteří disponovali 459 hlasy.

Petra Pospíšilova, prezidentka Komory daňových poradců ČR, svým vystoupením shrnula činnost Prezidia za poslední rok.  Připomněla, že Komora se, mimo jiné, zaměřuje na udržení vysoké úrovně odborné kvalifikace, aby daňoví poradci byli prezentováni jako jediní správní odborníci na daňovou problematiku. 

K současné situaci v oblasti legislativy Pospíšilová konstatovala: „Dnes se na nás i na naše klienty řítí spousta dalších regulací v oblasti daní. Zůstáváme i nadále aktivní v připomínkování daňových předpisů. V předchozím období jsme pracovali například na připomínkách k implementaci směrnice DAC6, na základě které budou muset prostředníci reportovat informace o vytvořených daňových uspořádáních, která mohou u klientů vést k daňovým úsporám. Komoře se v této souvislosti podařilo prosadit respektování dosavadního nastavení mlčenlivosti daňového poradce tak, aby ani nadále nemohlo dojít k narušení důvěrného vztahu mezi daňovým poradcem a jeho klientem.

Mezi pozvanými čestnými hosty byla i Tatjana Richterová, generální ředitelka Generálního finančního ředitelství, která ve svém vystoupení pozdravila všechny přítomné daňové poradce. Poukázala zejména na to, že za necelý rok, kdy zastává svoji funkci a navštívila velkou řadu akcí nejen s účastí Komory daňových poradců, si ověřila, že vzájemná komunikace je pro spolupráci naprosto zásadní. Ocenila tak spolupráci s Komorou daňových poradců, kde právě společná komunikace je nezbytná pro efektivní výběr daní spojený s přílišným nezatěžováním daňových subjektů. Informovala také o aktuální situaci ve finanční správě, kdy se jednotlivá pracoviště stále více specializují a pracují na zjednodušení jednotlivých procesů, aby byla finanční správa co nejefektivnější.

Mezi dalšími hosty vystoupily také Lenka Vidovičová, členka představenstva České advokátní komory a Magdaléna Králová, prezidentka Svazu účetních České republiky. Právě ta upozornila nejen na překryvy odborné spolupráce mezi účetními a Daňovými poradci, ale také na oblasti, kde se tyto profese vzájemně doplňují. A právě zde vidí přidanou hodnotu, kterou obě organizace mohou společně poskytnout.

Ing. Petra Pospíšilová 
prezidentka KDP ČR
T: 731 423 975 
E: prezident@kdpcr.cz 

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 902 daňových poradců a eviduje 1 128 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2019_11_15_27. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR.pdf 184KB Stáhnout