61 nových daňových poradců dnes převzalo osvědčení od prezidentky Komory

Tisknout
Publikováno 24.05.2019

Brno, 27. května 2019 – Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR, společně s Petrem Tomanem, viceprezidentem Komory, a Radkem Neužilem, tajemníkem Komory, dnes přivítali do profese 61 nových daňových poradců. Jejich znalosti a kompetentnost hodnotila u kvalifikačních zkoušek zkušební komise složená jak ze členů Komory, tak z komisařů jmenovaných Ministerstvem financí ČR. Slavnostní přivítání do profese se uskutečnilo v Rytířském sále brněnské Nové radnice v Brně.

Rozsáhlý nezávislý průzkum zaměřený na ověření očekávání na trhu daňového poradenství z pohledu firem a živnostníků, který Komora v závěru roku 2018 realizovala, jednoznačně prokázal, že práce daňových poradců a očekávání na straně jejich klientů spočívají hlavně v poskytnutí jistoty, že mají daňové záležitosti v pořádku. S pomocí daňových poradců jsou schopni zvládnout nejen běžné daňové situace, ale bez rizika vyřeší i složitější nebo nestandardní daňové otázky. Dnes jmenovaní daňoví poradci prokázali odbornou a profesní způsobilost v oblastech daňové i ekonomické teorie a praxe a jsou tak zárukou poskytování kvalitních služeb.  

Daňové zákony jsou složité a daňoví poradci pomáhají podnikatelům s jejich správným pochopením. Odstraňují tak riziko chybného postupu a možného následného postihu ze strany finančního úřadu,“ komentovala současný stav Pospíšilová.

To potvrdil i Toman: „Daňoví poradci jsou bezesporu důležitým prvkem pro dobře fungující daňový systém. Díky své odbornosti jsou schopni vysvětlit svým klientům všechny souvislosti spojené s plněním daňových povinností, aby je mohli plnit správně a včas. To je pak výhodné i pro stát, protože nedochází ke zbytečným chybám a desinterpretaci daňových zákonů.“ 

V tomto dynamicky se měnícím prostředí se tak výjimečnými stávají ti, kteří všechny části kvalifikační zkoušky složí napoprvé. Mezi dnes jmenovanými daňovými poradci jsou to: Ing. Lenka Matoušová; Ing. Tomáš Horník; Ing. Jitka Jiránková; Ing. Jana Malinová; Ing. Andrea Matulová; Ing. Bc. Petra Mičková; Ing. Adéla Mikyska a Ing. Ladislav Morc.

Za vedení Komory všem novým členům Komory daňových poradců srdečně blahopřejeme!

Seznam nových daňových poradců: 

Ing. Martina Babičová Ing. Bc. Petra Mičková
Ing. Renáta Bajerová Ing. Adéla Mikyska
Ing. Martin Blank Ing. Ladislav Morc
Ing. Martin Blažek Ing. Jana Mrkvicová
Ing. Ema Conevová Bc. Petr Muroň
Mgr. Vladan Čirka Ing. Kateřina Navrátilová
Ing. Lucie Dvořáková Ing. Iveta Nosová
Ing. Martina Dvořáková Ing. Renata Olivová
Ing. Jan Dyškant Ing. Kateřina Palová
Ing. Filip Fabian Bc. Miroslav Pešek, DiS.
Ing. Kateřina Frýbová Ing. Anna Peštová
Bc. Michal Gremlica Bc. Alena Procházková
Ing. Lenka Matoušová Bc. Jana Procházková
Ing. Jana Heranová Ing. Martin Přidal
Ing. Ivana Hlavatá Bc. Ilona Řeháková
Ing. Tomáš Horník Ing. Jana Snopková
Ing. Karolína Chládková Ing. et Mgr. Pavlína Stachová
Ing. Jitka Jiránková Ing. Kateřina Svobodová
Ing. Vendula Kahounová Ing. Bc. Jan Šmolík
Bc. Lenka Klečková Ing. Dagmar Šoupalová
Ing. Nikola Kleinová Ing. Michal Šťastný
Ing. Bc. Jiří Kohut Ing. Edita Štechová
Ing. Tereza Koleňáková Ing. Eliška Šuchmanová
Ing. Marek Kopejtko Ing. Jana Tiralová
Ing. Renata Krejčová Bc. Monika Třísková
Ing. Simona Macháčková Bc. Jitka Uhlířová
Ing. Jana Malinová Ing. Marek Urban
Ing. Lucie Matějková Ing. Mgr. Dana Vaner
Ing. Andrea Matulová Ing. David Veselý
Ing. Jiří Mičánek Ing. Karel Volný
Ing. Adam Mička  

 

Ing. Petra Pospíšilová 
prezidentka KDP ČR
Mgr. Ing. Petr Toman         
viceprezident KDP ČR

 
T: 731 423 975 
E: prezident@kdpcr.cz 
T: 724 244 076
E: tomanp@email.cz
 

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 911 daňových poradců a eviduje 1 099 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.