Daňový poradce dává jistotu, že je vše v pořádku

Publikováno 06.02.2019

Brno, 6. února 2019 – Rozsáhlý průzkum mezi firmami a živnostníky prokázal, že práce daňových poradců a očekávání na straně jejich klientů spočívají hlavně v poskytnutí jistoty, že mají vše v pořádku. S pomocí daňových poradců zvládnou nejen běžné daňové situace, ale bez rizika vyřeší i složitější nebo nestandardní daňové otázky. Samotná optimalizace daní, či spravování daňového přiznání nejsou pro firmy hlavními důvody, proč se na daňového poradce obrátí. 

Daňové zákony jsou složité a daňoví poradci pomáhají podnikatelům s jejich správným pochopením. Odstraňuji tak riziko chybného postupu a možného následného postihu ze strany finančního úřadu, což je v konečném důsledku výhodné jak pro firmy, tak pro stát.“ komentuje výsledky průzkumu tajemník Komory, Radek Neužil. 

Celkově je se svým daňovým poradcem spokojeno 85% dotázaných firem a živnostníků, což svědčí o vysoké kvalitě jejich práce. Navíc se ukázalo, že dlouhodobá spolupráce spokojenost výrazně zvyšuje. Daňový poradce poskytuje záruku odbornosti díky náročné kvalifikační zkoušce, je povinně pojištěn na případné škody a má ze zákona povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s daňovým poradenstvím dozvěděl. Prezidentka Komory, Petra Pospíšilová, upozorňuje na skutečnost, že podnikatelé často tyto výhody, které mají daňoví poradci proti například účetním, auditorům nebo ještě hůře zcela nekvalifikovaným samozvaným poradcům, nevnímají a mohou se tak zbytečně dostat do problémů. Komora daňových poradců má přitom vůči svým členům disciplinární pravomoc, což zvyšuje záruku kvalitního daňového poradenství. 

Chceme na tyto skutečnosti opakovaně upozornit, v tomto případě i s podporou prokazatelných dat z podnikatelského prostředí“, uzavírá Neužil.

 

Ing. Petra Pospíšilová 
prezidentka KDP ČR
Ing. Radek Neužil, LL.M.​    
tajemník KDP ČR

 
T: +420 731 423 975
E: prezident@kdpcr.cz
T: +420 602 501 092
E: neuzil@kdpcr.cz
 

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 866 daňových poradců a eviduje 1 083 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
Danovi_poradci_a_jejich_image_u_firem_v_CR.pdf 2MB Stáhnout
TZ_KDPCR_2019_02_06_Danovy_poradce_dava_jistotu_ze_je_vse_v_poradku.pdf 317KB Stáhnout