Daňový poradce šetří čas i nervy

Publikováno 08.03.2017
Autor: Ing. Petra Pospíšilová

Brno, 8. března 2017 – Blíží se termín pro podání daňového přiznání za rok 2016.  Pokud je jeho příprava svěřena daňovému poradci, ušetří se tím čas, nervy a často i peníze. Daňový poradce je odborníkem, který má za sebou náročnou zkoušku, a jeho povinné členství v Komoře daňových poradců České republiky přináší klientům řadu výhod. 

Kromě automatického odložení termínu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně o 3 měsíce později za svou práci daňový poradce plně odpovídá. Pokud svoji práci neodvede řádně, je na případnou škodu způsobenou klientovi povinně pojištěn. Tím se liší například od účetních, kteří takovou garanci poskytnout nemohou, navíc nejsou ke zpracování a podávání daňových přiznání ani oprávněni.“ konstatuje tajemník Komory daňových poradců Radek Neužil.

Kromě povinného pojištění má daňový poradce řadu dalších povinností. Musí se chovat čestně a svědomitě, je povinen zachovávat mlčenlivost a v případě vážného provinění může být z Komory daňových poradců i vyloučen. „Díky mlčenlivosti, která je garantována zákonem a je obdobou advokátního nebo lékařského tajemství, může být vztah s klientem založen na skutečné důvěře.“ dodává Neužil. 

Výhodou daňového poradce je, že je zvyklý rovnocenně komunikovat s úřady, a jeho práce je proto rychlá a efektivní.  Kromě samotných přiznání zastupují daňoví poradci klienty také v komunikaci se zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení. Nově poradci s klienty řeší kontrolní hlášení, postupy při prokazování původu majetku a implementaci elektronické evidence tržeb. 

Důležitou součástí práce daňového poradce je komunikace s finančním úřadem, a to zejména v dnešní době, kdy se daňová legislativa a její výklady často mění ze dne na den. 

Pokud dojde ke konfliktu se správcem daně, může se proti rozhodnutí finančního úřadu odvolat, může podat žalobu k soudu a může za klienta vymáhat i náhradu případné škody. „S daňovým poradcem je to jako s lékařem. Kašel si také každý vyřeší sám, ale slepé střevo si budete sami operovat jen stěží a léčba svépomocí přináší často více škody než užitku.“ dodává Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců.

Více informací lze nalézt na webových stránkách Komory – www.kdpcr.cz - včetně seznamu daňových poradců nebo možnosti zadat konkrétní poptávku a navázat přímý kontakt s daňovým poradcem, který má o spolupráci zájem.

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR

Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník
        
     
T: +420 731 423 975   
E: prezident@kdpcr.cz 
H: www.kdpcr.cz
T: +420 542 422 311
E: neuzil@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
     
     
     

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 654 daňových poradců a eviduje 951 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.


Název souboru Velikost
TZ_Daňový poradce šetří čas a nervy 947KB Stáhnout