Komora podporuje urychlení řízení před Nejvyšším správním soudem

Tisknout
Publikováno 17.01.2020

Brno, 17. ledna 2020 - Na půdě Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny se dne 16. 1. 2020 uskutečnil odborný seminář k problematice extrémního přetížení Nejvyššího správního soudu (NSS), kterého se zúčastnili rovněž zástupci Komory daňových poradců ČR.

Prodlužování délky řízení před Nejvyšším správním soudem je jednoznačně v rozporu se zájmy daňových subjektů, které se na správní soudy obrací s požadavky na ochranu jejich práv,“ uvádí vedoucí Sekce správa daní a poplatků Tomáš Hajdušek. Vhodným řešením aktuálního přetížení NSS se jeví rozšíření institutu nepřijatelnosti kasační stížnosti. Toto řešení obsahuje poslanecký návrh novely soudního řádu správního. Zástupcům Komory se podařilo vyjednat s vedením NSS a České advokátní komory  kompromisní řešení, podle kterého by se institut nepřijatelnosti netýkal daňových sporů. To by i nadále zabezpečilo plný přezkum kasačních stížností v daňových věcech.

Jsme přesvědčeni, že kompromisní řešení, podle kterého by se nepřijatelnost nově vztahovala pouze na méně složité věci, které v prvním stupni řeší specializovaný samosoudce krajského soudu, je přijatelným řešením, které je nutno urychleně přijmout,“ dodává člen Prezidia KDP ČR, Jiří Nesrovnal.

Aby bylo možno kompromisní návrh přijmout, nebude Komora podporovat žádné jiné návrhy nad rámec dohodnutého řešení. Vzhledem k tomu, že zrychlení rozhodování je ve prospěch celé společnosti, považujeme za důležité, aby vyjednaný kompromis získal podporu napříč celým zákonodárným sborem a zrychlení řízení před NSS bylo bez zbytečných odkladů schváleno.

 

Ing. Tomáš Hajdušek​    
vedoucí Sekce správa daní a poplatků                
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
člen Prezidia KDP ČR, vedoucí sekce DPPO

 
T: 602 427 342
E: tomas@hajdusek.cz
T: 602 771 822
E: nconsult@nconsult.cz
 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 977 daňových poradců a eviduje 1 135 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.


Název souboru Velikost
Komora podporuje urychlení řízení před NSS.pdf 519KB Stáhnout