Názor Komory na zjednodušení v oblasti daně z příjmu se potvrdil

Publikováno 09.12.2019

Brno, 09. prosince 2019 – V pondělí 2. prosince proběhlo jednání mezi zástupci Ministerstva financí, Komorou daňových poradců a zástupci podnikatelů - Hospodářské Komory a Svazu průmyslu. Předmětem jednání byla i otázka nového zákona o daních z příjmů a zjednodušení v této oblasti. Jsme rádi, že se potvrdil názor, který Komora dlouhodobě uplatňuje, že zjednodušení v oblasti daně z příjmu není spojeno s novým zákonem.

Viceprezident Komory daňových poradců, Petr Toman, říká: „Zjednodušení lze realizovat i bez nového zákona a nový zákon není sám o sobě zárukou zjednodušení. Považujeme také za důležité, že Ministerstvo financí se kloní k námi dlouhodobě uplatňované námitce, že případnou rekodifikaci v oblasti daně z příjmů je nezbytné navázat a provést až po případném schválení nového zákona o účetnictví.“  Komora věří, že případné další práce na rekodifikaci přímých daní budou probíhat tak, jak dlouhé roky navrhuje, tj. nejprve budou veřejně podrobně probrány a diskutovány praktické problémy současné právní normy a teprve na základě výsledků této diskuze bude rozhodnuto, zda je skutečně nezbytné, pro účely zjednodušeni, přijmout novou právní normu.
V takovém případě by měl být zpracován a následně široce projednán věcný záměr nové právní normy a teprve poté její případné paragrafové znění,“ doplňuje Toman.

 Vedoucí Sekce daň z příjmu právnických osob a člen Prezidia, Jiří Nesrovnal, dodává: „Chceme upozornit, že Komora dlouhodobě a opakovaně navrhuje změny v rámci současného znění zákona o dani z příjmu, které povedou ke zjednodušení v oblasti přímých daní. Jde například o snížení počtu odpisových skupin, výrazné zjednodušení otázky co je majetkem a co přímým výdajem či další zjednodušení v uplatňování daňově uznatelných výdajů.

Zástupci Komory  pozitivně hodnotí projednání jejich koncepčních návrhů na říjnové schůzce s Ministerstvem financí. „Pevně věříme, že alespoň některé z našich návrhů se promítnou do některé z příštích novel a dojde tak ke skutečnému zjednodušení v této oblasti,“ doplňuje Nesrovnal. Komoře daňových poradců jde dlouhodobě o to, aby se právní předpisy v oblasti daní nekomplikovaly a naopak docházelo k jejich výraznému zjednodušení.

 
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 
člen Prezidia KDP ČR
Mgr. Ing. Petr Toman​    
viceprezident KDP ČR

 
T: 602 771 822
E: nconsult@nconsult.cz
T: 724 244 076
E: tomanp@email.cz
 

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory
Ing. et Ing. Kateřina Foretová

PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 979 daňových poradců a eviduje 1 131 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
Názor Komory na zjednodušení v oblasti daně z příjmu se potvrdil.pdf 375KB Stáhnout