Nová digitální daň zkomplikuje daňový systém

Publikováno 11.09.2019

Brno, 11. září 2019 - Komora rozhodně nezpochybňuje právo státu zdanit příjmy nadnárodních společností poskytujících digitální služby. Vyjadřuje však výrazné pochybnosti ohledně návrhu zákona o dani z vybraných digitálních služeb, který byl předložen k projednání vládě. Celý koncept je problematický z hlediska mezinárodních závazků České republiky k omezení dvojího zdanění zahraničních společností. Ačkoliv na tento problém Komora v rámci připomínkového řízení opakovaně poukazovala, neexistuje žádné stanovisko nezávislé odborné autority, která by vyvrátila obavu z konfliktu mezi návrhem a existujícími mezinárodními smlouvami. Přitom na tomto konfliktu mohou zahraniční společnosti postavit svoji obranu proti povinnosti platit novou digitální daň. 

Člen Prezidia Komory daňových poradců, Martin Kopecký, k tomu uvedl: „I přes opakované návrhy Komory zákon neumožňuje, aby dotčené společnosti získaly formou závazného stanoviska od daňové správy informaci o tom, jak mají ve sporných případech postupovat. To se týká například vymezení pojmu „mnohostranné digitální rozhraní“, kterým mohou být jakékoli elektronické platformy, prostřednictvím kterých lze nabízet nějaké plnění. Jestliže stát trvá na zavedení této daně, měl by daňovým subjektům podat pomocnou ruku a závazně jím říci, jak mají v této, zcela nové oblasti, postupovat.“ 

Člen Prezidia Komory, Jiří Nesrovnal, k tomu dodává: „I přes zásadní připomínku a nesouhlas Komory návrh zákona zavádí pouze jednoměsíční lhůtu mezi tím, kdy zákon začne platit, a kdy začne být účinný. Lhůta je tak zejména s ohledem na předmět zdanění, rozsah evidenčních povinností a komplikovanost informačních systémů velkých společností, naprosto nereálná.“ Přitom například lhůta pro zavedení elektronické evidence tržeb, která je z obsahového hlediska nepoměrně jednodušší, byla alespoň tříměsíční.

I když zákon do velké míry vychází z návrhu směrnice o digitální dani, která byla na úrovni EU odmítnuta, budí jeho obsah i plánovaná rychlost jeho zavedení velké obavy. Kopecký k tomu dodává: „Dokud nebude panovat shoda o zdanění digitální ekonomiky mezi hlavními světovými lídry, bude efekt nové daně velmi nejistý. Navíc tato daň může být přenesena na uživatele digitálních služeb v České republice prostřednictvím zvýšení cen za jednotlivé produkty.“ 

Stát má nepochybně právo zavést novou daň. Nemělo by však docházet k tomu, že se daňový systém bude komplikovat a poplatník, i když bude chtít plnit řádně své povinnosti, nebude vědět, jak má postupovat. „Obáváme se, že digitální daň v předložené podobě k těmto negativním důsledkům povede,“ uzavřel Nesrovnal.

JUDr. Martin Kopecký 
člen Prezidia KDP ČR
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 
člen Prezidia KDP ČR

 
T: 737 955 349
E: mkopecky@centrum.cz
T: 602 771 822
E: nconsult@nconsult.cz
 

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 908 daňových poradců a eviduje 1 116 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
Nová digitální daň zkomplikuje daňový systém 518KB Stáhnout