Novela daňového řádu se přiblížila evropským standardům

Publikováno 18.01.2017
Autor: Ing. Tomáš Hajdušek

Brno, 18. ledna 2017 – Součástí balíčku daňových změn je i novela pravidel pro poskytování finančních kompenzací plátcům daně z přidané hodnoty za dobu zadržování nadměrných odpočtů. Současným trendem je důsledné prověřování nadměrných odpočtů ze strany finančních orgánů, pokud o jeho oprávněnosti existují sebemenší pochybnosti. Zadržování nadměrných odpočtů trvá obvykle řadu měsíců, v některých případech i roků. V případě ověření jeho správnosti potom náleží plátcům DPH finanční kompenzace v podobě úroku. 
Vítáme, že vláda uznala naše argumenty a přiblížila právní úpravu poskytování úroků za dobu zadržování nadměrných odpočtů evropským standardům,“ uvádí Tomáš Hajdušek, vedoucí sekce Správa daní a poplatků Komory daňových poradců ČR. Stávající úprava se totiž nevztahuje na prověřování nadměrných odpočtů prostřednictvím daňové kontroly. To je ve zřejmém rozporu s evropským právem. „Bohužel přijatá přechodná ustanovení novely tento dosavadní stav až do nabytí účinnosti novely fixují, což považujeme za chybu,“ kritizuje tuto skutečnost Tomáš Hajdušek. Novela zvyšuje úrok na částku ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 2 procentní body. „Spornou zůstává ještě výše poskytovaného úroku, protože lze důvodně pochybovat o tom, zda úroky ve výši 2 % znamenají skutečnou kompenzaci. V každém případě je ale novela pravidel pro poskytování úroků za dobu zadržování nadměrných odpočtů krokem správným směrem,“ uzavírá Tomáš Hajdušek.

 

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR

Ing. Tomáš Hajdušek
vedoucí sekce Správa daní a poplatků
        
     
T: +420 731 423 975  
E: prezident@kdpcr.cz 
H: www.kdpcr.cz
T: +420 602 427 342
E: tomas@hajdusek.cz
H: www.kdpcr.cz
     
     
     

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 658 daňových poradců a eviduje 942 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.


Název souboru Velikost
Novela daňového řádu se přiblížila evropským standardům 810KB Stáhnout