Nový úřad korupci neodstraní

Tisknout
Publikováno 29.11.2018
Autor: JUDr. Ing. Martin Kopecký

Brno, 29. listopadu 2018 – Komora daňových poradců zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o ochraně oznamovatelů korupce. Nová pravidla nepovedou k zabránění korupčního jednání, ale pouze ke zvýšení administrativy pro zaměstnavatele a ke vzniku nových úřednických míst. Návrh se navíc dostává do konfliktu se zákonnou povinností daňových poradců a jejich zaměstnanců mlčet o klientských záležitostech.

Podle Komory není základním nástrojem boje proti korupci ochrana oznamovatelů, ale jasná a transparentní pravidla, jejichž dodržování je ze strany orgánů veřejné moci kontrolováno a vymáháno. Návrh zákona je nedomyšlený a nedopracovaný.  Přinese pouze zbytečné zvýšení administrativní zátěže a nabobtnávání státní správy bez toho, že by bylo dosaženo zamýšleného cíle. 

Martin Kopecký, člen Prezidia KDP ČR, k tomu říká: „Návrh na jednu stranu chrání oznamovatele nejen korupčního jednání, ale všech trestných činů a přestupků, na druhé straně neřeší konflikt mezi nově navrhovaným právem zaměstnance daňového poradce být chráněn při oznámení podezření z trestného činu nebo přestupku zaměstnavatele, a jeho povinností mlčet o klientských záležitostech,   kterých se v rámci zaměstnání dozvěděl. Zákonná povinnost k mlčenlivosti totiž není ochrana daňového poradce, ale jeho klienta a je i v zájmu státu i celé společnosti.“ Oslabení zákonné mlčenlivosti povede k oslabení důvěry mezi klienty a daňovými poradci a ostatními osobami se zákonnou povinností k mlčenlivosti a může způsobit přesun těchto osob do šedé či černé ekonomiky. Návrh zákona tak de facto může způsobit opak toho co je jím zamýšleno.  Navíc i pro tyto profese již platí obecná povinnost překazit a oznámit vybrané trestné činy uvedené v trestním zákoníku.

Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob,  dodává: „Komora nepovažuje za koncepční a efektivní zřízení dalšího úřadu, kterému by se oznámení měla podávat. Budou vznikat konfliktní a nejednoznačné situace v řízeních o podaných oznámeních a míře ochrany oznamovatelů. Navíc zákon neřeší situace, které jsou ekonomickou korupcí, ale nemají charakter trestného činu nebo přestupku, což může být korupce při tvorbě legislativy nebo jednání v rámci nekalé soutěže mezi podnikateli.

JUDr. Ing. Martin Kopecký 
člen Prezidia KDP ČR
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal      
člen Prezidia KDP ČR

 
T: 737 955 349 
E: mkopecky@centrum.cz 
T:602 771 822
E: nconsult@nconsult.cz
 

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 883 daňových poradců a eviduje 1 060 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.


Název souboru Velikost
Nový úřad korupci neodstraní.pdf 322KB Stáhnout