Rozptýlit obavy z daňových povinností pomohou poplatníkům noví daňoví poradci

Tisknout
Publikováno 01.06.2017
Autor: Ing. et Ing. Kateřina Foretová

Brno, 1. června 2017 – 63 nových daňových poradců, kteří úspěšně splnili náročné kvalifikační zkoušky a prokázali tak své znalosti z oblasti daňové, ekonomické i profesní teorie a praxe v náročných písemných i ústních zkouškách, přivítala do svých řad na slavnostním předávání osvědčení prezidentka Komory daňových poradců ČR, Ing. Petra Pospíšilová. 

Radek Neužil, tajemník Komory daňových poradců, při slavnostním aktu uvedl: „Kromě pomoci při plnění daňových povinností a obhajoby zájmů daňových poplatníků je úkolem daňových poradců také podílet se na aktivní diskuzi při tvorbě daňové legislativy v ČR.

Slavnostní přivítání nových daňových poradců do profese se uskutečnilo za přítomnosti tajemníků zahraničních daňových komor a institucí, kteří se letos v Brně setkali na pravidelném každoročním setkání ITDF (International Tax Directors’ Forum). Peter Fanning, tajemník the Charetered Institute of Taxation v Londýně přivítal nové daňové poradce: „Chtěl bych se s vámi podělit o dvě myšlenky, které prezidenti britského daňového institutu (CIOT) předávají novým členům organizace. Za prvé; v okamžiku, kdy se připojíte ke Komoře, získáte rodinu, která vás podpoří v průběhu vaší kariéry. Za druhé; členové vaší rodiny a vaši kolegové vám pomáhali, když jste se připravovali na zkoušku. Nezapomeňte jim poděkovat a pomáhat ostatním, až vaši pomoc budou potřebovat.

Splnění kvalifikačních zkoušek je opravdu náročně. Zkoušku na daňového poradce úspěšně složí v průměru 20 až 30 % uchazečů. U zkoušky tak uspějí jen ti nejlepší uchazeči, kteří jsou schopni složit zkoušku díky svým širokým teoretickým i praktickým  znalostem a zkušenostem.
Požadavky jsou skutečně vysoké. Mezi zkušební okruhy patří daň z přidané hodnoty; spotřební a ekologické daně; daň z příjmů fyzických osob; daň z příjmů právnických osob; daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí a poplatky; daňový řád; sociální a zdravotní pojištění; účetnictví; občanský zákoník, živnostenský zákon; zákon celní a devizový, profesní a související předpisy, daňový systém ČR, zákon o obchodních korporacích a obecné principy mezinárodního zdanění. Znalosti a kompetentnost uchazečů hodnotí komise složená jak ze členů KDP ČR, tak z komisařů jmenovaných Ministerstvem financí ČR. 

Výjimečnými se tak stávají ti, kteří všechny části kvalifikační zkoušky složí napoprvé. Mezi nově jmenovanými daňovými poradci jsou to tito: Bc. Michal Friedrich, Ing. Mgr. Petra Horáková, Ing. Dagmar Jelínková, Ph.D. a Bc. Martina Salacká.

Prezidentka Komory daňových poradců ČR, Ing. Petra Pospíšilová, při předávání osvědčení poukázala na to, že pouze registrovaní daňoví poradci, kteří složili tyto náročné zkoušky, mohou poskytovat kvalifikované rady v oblasti daňové optimalizace, s čímž úzce souvisí i povinné pojištění na riziko z daňových škod. „Daňoví poradci jsou bezesporu důležitým prvkem pro dobře fungující daňový systém. Díky své odbornosti jsou schopni vysvětlit svým klientům všechny souvislosti spojené s plněním daňových povinností. Mimo to také pomáhají v kontaktu s finanční správou včetně vyžadované elektronické komunikace. Odbornost a kompetentnost na straně daňového poplatníka je pak výhodná i pro stát, protože nedochází ke zbytečným chybám a desinterpretaci daňových zákonů“ uvedla Pospíšilová.

Za vedení Komory všem novým členům Komory daňových poradců srdečně blahopřejeme!

 

 

 

 

 

Seznam nových daňových poradců:

IIng. Eva Bednářová

Ing. Tomáš Borovička

Mgr. Valerija Bučeková

Ing. Eva Bučková

Ing. Barbora Císařová

Ing. Eliška Čejková

Ing. Vojtěch Černík

Mgr. Bc. Zbyšek Faja

Bc. Michal Friedrich

Bc. Pavel Galuška

Mgr. Ing. Michal Hanych

Ing. Martin Holub

Ing. Mgr. Petra Horáková

Ing. Štěpán Hrubý

Ing. Klára Hrušová

Ing. Lenka Charvátová

Ing. Dagmar Jelínková, Ph.D.

Mgr. et Ing. Tomáš Jirásek

JUDr. Michal Karabinoš, PhD.

Ing. Světlana Komorová

Ing. Taťána Kopecká

Ing. Petra Kopicová

Ing. Milan Krejčí

Ing. Petra Kroulová

Bc. Tomáš Krůl

Ing. Mgr. Vít Křivánek 

Ing. Barbora Kšírlová

Ing. Ivana Kuttlerová

Ing. Lucie Laštovková

Ing. Lucie Machovičová 

Ing. Dagmar Maierová

Mgr. Diana Marková

 

Ing. Marie Marková

Ing. Markéta Mročková

Ing. Darina Němcová

Ing. Klára Netolická

Ing. Barbara Palatová

Ing. Dalie Peterová

Ing. Martina Procházková

Ing. Vendula Prokopcová

Ing. Zuzana Pšeničková 

Ing. Helena Puchýřová

Ing. Bc. Barbora Purmová

Bc. Jana Rosůlková

Ing. Dana Rozkydalová

Ing. Marie Sabadošová

Bc. Martina Salacká

Ing. Linda Salíni

Ing. Zlata Skřivánková

Ing. Petra Slobodzianová

Lenka Stehlíková, BBS.

Ing. Tomáš Synák

Ing. Ivana Šáchová

Ing. et Ing. Barbora Škorpilová

Bc. Petra Šmérková

Ing. Barbora Šťastná

Mgr. Ing. Miroslava Švedová

Ing. Veronika Tomanová

Bc. Iva Tučková

Ing. Dita Vacková

Ing. Eva Wognitschová

Ing. Miroslava Zbořilová

Ing. Tereza Ziková

 
 

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR

          
     
T: +420 731 423 975  
E: prezident@kdpcr.cz 
H: www.kdpcr.cz
       
     
     

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 703 daňových poradců a eviduje 959 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.


 

Název souboru Velikost
Rozptýlit obavy z daňových povinností pomohou poplatníkům noví DP 439KB Stáhnout