Senátní verze odstraňuje vážné nedostatky návrhu na prominutí odvodů sociálního pojištění

Publikováno 12.06.2020

Brno, 12. června 2020 – Včera Senát vrátil do Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona promíjejícího platbu sociálního pojištění hrazenou zaměstnavatelem z objemu mezd za měsíce červen až srpen 2020 (Sněmovní tisk č. 875). Tento návrh je jistě pozitivní a může podnikatelům v této nelehké době pomoci. Bohužel však tento návrh nebyl dopředu konzultován se zástupci podnikatelů či profesními komorami. To se pak promítlo ve vlastním textu, který z praktického hlediska může vést k nejasným závěrům. Tyto nedostatky vládního návrhu se snaží odstranit právě senátní verze.

Senátní verze návrhu obsahuje i některé politické parametry, jako je zvýšení počtu zaměstnanců či speciální režim pro lékárny, ke kterým se Komora nevyjadřuje. Jeho součástí jsou však i změny, které vládní návrh mohou výrazně vylepšit a které podporujeme,“ zdůraznil člen Prezidia Komory daňových poradců ČR a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří Nesrovnal.

Jedná se například o způsob stanovení počtu zaměstnanců. Zákon zatím vůbec neřeší, jakým způsobem  se má určit počet zaměstnanců, přitom jde o jeden z klíčových parametrů vládního návrhu. V praxi se používá několik způsobů, které ale vedou k různým výsledkům. „Vítáme, že senátní verze jednoznačně určuje, že se pro určení počtu zaměstnanců použije průměrný přepočtený počet. Jde o údaj, který je zaměstnavatelům dobře znám, používají jej a tento výpočet také zohledňuje délku úvazků jednotlivých zaměstnanců. Je zcela zásadní, aby se zachovala konzistence ve výpočtových metodikách i v terminologii. Jinak je skutečně obtížné se v legislativě a jednotlivých nařízeních orientovat. Ostatně byli jsme toho svědky například i u programu Antivirus. Je třeba tomu předcházet.“ doplňuje místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků, Pavla Břečková.

Je v rozporu s cílem a smyslem návrhu „trestat firmy“ za to, že zaměstnanec chce sám od zaměstnavatele odejít z vlastní vůle nebo mu skončí dříve sjednaný pracovní poměr na dobu určitou. Logiku také nedává, aby firmy nemohly uplatnit žádnou slevu jen proto, že jim zaměstnanec onemocní nebo odejde na mateřskou dovolenou. Tyto skutečnosti senátní návrh řeší,“ dodává místopředseda Sekce hospodářské politiky, Ladislav Minčič z Hospodářské komory.

Senátní verze se také snaží reagovat na v praxi běžnou situaci, kdy v březnu 2020 byly vyplaceny odměny za první čtvrtletí, případně za rok 2019. Z tohoto titulu bude vyměřovací základ pro pojistné za 03/2020 vysoký a firmy by na slevu nemusely dosáhnout i v situaci, kdy mzdy nesníží ani o jedinou korunu a nepropustí jediného zaměstnance,“ připomíná prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, Tomáš Prouza.  

Za správný odvod pojistného odpovídají zaměstnavatelé s tím, že za jakákoli pochybení hrozí sankce. Zákonné podmínky proto musí být zcela jednoznačné a nesporné. To bohužel v některých ohledech vládní návrh nesplňuje.

Mrzí nás, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nepožádalo o spolupráci při přípravě tohoto zákona, ačkoli jsme paní ministryni spolupráci nabízeli již v březnu. Zákon tak nemusel obsahovat tyto závažné nedostatky, již mohl platit a firmy se na něj mohly připravit,“ uzavírá vedoucí Sekce správa daní a poplatku Komory daňových poradců ČR, Tomáš Hajdušek.

Pro nás je důležité, aby tato pomoc byla skutečně funkční a firmy jí byly schopny jednoduše a bez pochybností aplikovat. Stávající návrh schválený sněmovnou většině podniků majících problémy vlivem pandemie nepomůže - míjí se účinkem. Senátní verze je zpřesňuje. Budeme ještě jednat s MPSV jako předkladatelem o novele,“ uzavírá prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Jan Wiesner.

Ing. Tomáš Hajdušek​    
vedoucí Sekce správa daní a poplatků
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 
člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob
RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA
místopředseda Sekce hospodářské politiky 
T: 602 427 342
E: tomas@hajdusek.cz
T: 602 771 822
E: nconsult@nconsult.cz
T: +420 266 721 340
E: mincic@komora.cz

 

Tomáš Prouza
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
místopředsedkyně představenstva AMSP
Jan Wiesner
prezident KZPS ČR
T: +420 737 263 086
E: prouza@socr.cz
T: +420 733 722 512
E: breckova@audacio.cz
T: +420 602 301 650
E. wiesner@kzps.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 950 daňových poradců a eviduje 1 159 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2020_06_12_Senatni_verze_odstranuje_vazne_nedostatky_navrhu_na_prominutí_odvodu_SP_FINAL.docx.pdf 553KB Stáhnout