Ústavní soud dal za pravdu Komoře daňových poradců u kontrolních hlášení

Publikováno 20.12.2016

Brno, 20. prosince 2016 – Komora daňových poradců ČR vítá rozhodnutí Ústavního soudu ve věci kontrolního hlášení. Ten konstatoval, že daňové formuláře musí být stanoveny vyhláškou ministerstva financí, nikoliv pouze rozhodnutím finanční správy, které nepodléhá žádné kontrole. 

Dal tak za pravdu dlouhodobým námitkám Komory proti stávající praxi, kdy, slovy ústavního soudu, formulář kontrolního hlášení získává podobu právního předpisu, který ukládá konkrétní povinnosti. A protože povinnosti jsou v zákoně vymezeny velmi neurčitě a široce, jejich konkretizace je na ministerstvu financí, které tak fakticky obchází legislativní proces. 

Elektronizaci správy daní vítáme, ale opakovaně jsme namítali, že tato elektronizace, zejména způsob jejího provádění, nemůže probíhat na úkor ústavně chráněných práv daňových subjektů,“ zdůrazňuje Ing. Tomáš Hajdušek, vedoucí sekce Správa daní a poplatků KDP ČR. Komora daňových poradců proto vyzývala finanční správu a ministerstvo financí k tomu, aby provedli změnu v daňovém řádu a formuláře byly vydávány vyhláškou ministerstva financí. 

Ing. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR, k tomu dodává: „Komora dlouhodobě odmítá a kritizuje praxi, kdy jsou nové údaje, které je povinen daňový subjekt uvádět v daňových přiznáních a netýkají se výpočtu daně, stanovovány pouze prostřednictvím formulářů k podávání daňových přiznání či poučení k nim.“ Komora souhlasí s tím, že je třeba najít nástroje k zabezpečení efektivního výběru daní, nemůže ale přitom platit zásada „účel světí prostředky“. 

Ústavní soud dal parlamentu roční lhůtu k tomu, aby proces stanovení obsahu kontrolního hlášení uvedl do souladu s ústavním pořádkem. Komora vyzývá ministerstvo financí, aby vzalo rozhodnutí Ústavního soudu vážně a vztáhlo jeho závěry na veškeré daňové formuláře. Komora daňových poradců je připravena poskytnout finanční správě maximální součinnost.

Ing. Tomáš Hajdušek
vedoucí sekce Správa daní a poplatků

Ing. Jiří Nesrovnal
člen Prezidia KDP ČR
        Ing. Petra Pospíšilová
        prezidentka KDP ČR
T: +420 602 427 342  
E: tomas@hajdusek.cz 
H: www.kdpcr.cz
T: +420 602 771 822
E: nesrovnal@volny.cz 
H: www.kdpcr.cz
        T: +420 731 423 975  
        E: prezident@kdpcr.cz 
        H: www.kdpcr.cz

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 665 daňových poradců a eviduje 929 společností vykonávající daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 

Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.


Název souboru Velikost
Ústavní soud dal za pravdu KDP ČR u kontrolních hlášení.pdf 713KB Stáhnout