Tiskové zprávy

Všechny návrhy na řešení současné krize je třeba diskutovat s odborníky na daně

Publikováno 07.04.2020

Brno, 7. dubna 2020 – Jedním z návrhů, který projedná Poslanecká sněmovna, je návrh, na základě kterého by v případě neplacení nájemného z bytů a nebytových prostor nemohla být pronajímatelem dána výpověď, pokud toto nájemné bude doplaceno do 12 měsíců (v případě bytu), resp. 24 měsíců (v případě nebytových prostor). 

Důsledkem bude v mnoha případech, že nájemce nájemné nezaplatí. Vedle velké diskutabilnosti tohoto návrhu, který de facto přenáší problém platební neschopnosti z jedné skupiny na jinou, má daná věc i další navazující daňové souvislosti, které nikdo zatím neřeší. 

Člen Prezidia, Michal Frankl, k tomu dodává: „Je nutné si uvědomit, že bez ohledu na to, že pronajímatelé nedostanou zaplaceno, budou muset v mnoha případech odvést státu DPH a v případě podvojného účetnictví dokonce i daň z příjmů. Jestliže je tento režim vynucen státem, musí být řešeny i tyto dopady.“   

Komora nabízí bezplatně státu své odborníky. Ale bohužel, návrhy s námi nejsou prodiskutovávány. „Je nutné zdůraznit, že existují i jiná rychlá řešení současné situace, která by mohla efektivně pomoci, aniž by byla jedna skupina zvýhodněna před druhou. Optimálním řešením může být dočasný odklad všech plateb vůči státu. Jde o přechodné, ale rychlé a efektivní řešení. Po skončení krize se provede vyúčtování podle pravidel, které bude čas promyslet, prodiskutovat a přijmout je s ohledem k vývoji situace jako řešení úplné a definitivní,“ doplňuje člen Prezidia a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří Nesrovnal.

Komora daňových poradců ČR opakovaně potvrzuje svoje odhodlání podílet se na řešení situace ve prospěch celé společnosti tak, aby negativní dopady současné situace na obyvatele a podnikatele byly co nejmenší.

Mgr. Michal Frankl​    
člen Prezidia                
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce DPPO

 
T: 724 170 036
E: kdpcr@frankl.cz
T: 602 771 822
E: nconsult@nconsult.cz
 

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 957 daňových poradců a eviduje 1 155 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2020_04_07_Návrhy na řešení současné situace by měla být diskutována s odborníky.pdf 375KB Stáhnout