Zdaňování v neziskovém sektoru aneb, kde končí zákon a začínají pochybnosti

Tisknout
Publikováno 26.11.2018

Brno, 26. listopadu 2018 – Mnohá témata zdaňování v neziskovém sektoru nemají přímočará a jednoznačná řešení. Na problémy a nejednoznačnost poukázal seminář, který pořádala Komora daňových poradců. 

Jak úvodem semináře uvedl Ing. Jaromír Adamec, vedoucí Sekce neziskové organizace, který celý seminář moderoval: „Neziskové organizace mají historicky odlišné postavení v daňových zákonech a správná aplikace daňových předpisů je bez kvalitního odborníka, daňového poradce specializujícího se na tento typ daňových poplatníků, mnohdy nemožná. Přesto i přes jeho práci některé problémy nemusí mít jediné správné řešení. A právě tento seminář si položil za cíl na ně upozornit a možná východiska navrhnout.

Celým seminářem se jako červená nit táhla problematika dopadů změny právní formy neziskových organizací resp. vznik či zánik oprávnění k poskytování zdravotních služeb v průběhu zdaňovacího období. Tyto skutečnosti ve většině případů znamenají jiný přístup při výpočtu daně z příjmů právnických osob a to přechodem z úzkého na široký základ daně či naopak. Obdobné otázky se týkají souvisejícího vzniku či zániku možnosti využití položky snižující základ daně a navazujících změn při aplikace daně silniční. Jak ukázaly jednotlivé prezentace přednášejících a následná diskuse, řešením je vždy hledání smyslu právní úpravy a nikoliv mechanická aplikace zákona.

Seminář zabývající se otázkami zdaňování neziskových organizací se konal 23. listopadu 2018 v Praze. Daňoví poradci, členové Sekce neziskové organizace, ve svých prezentacích poukázali na problémy s praktickou aplikací daňových zákonů v neziskovém sektoru, se kterými se reálně potkávají ve své praxi. Díky kladnému ohlasu během semináře a takřka plnému přednáškovému sálu je již nyní v jednání příprava dalšího ročníku, který zaměří svoji pozornost na daň z přidané hodnoty a daňové problémy dotací. 

 
Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR
Ing. Jaromír Adamec      
vedoucí Sekce neziskové organizace

 
T: 731 423 975  
E: prezident@kdpcr.cz 
T: 482 345 566
E: adamec@adamec-audit.cz
 

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 883 daňových poradců a eviduje 1 060 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.


 

Název souboru Velikost
Zdaňování v neziskovém sektoru aneb kde končí zákon a začínají pochybnosti.pdf 277KB Stáhnout