Vláda předložila Poslanecké sněmovně nový zákon o digitální dani.

Publikováno 03.12.2019

V průběhu připomínkového řízení se Komora snažila, aby tato úprava, která může působit mnohé výkladové problémy, nedopadala na české společnosti, u nichž digitální služby představují minoritní objem činnosti, a které v ČR platí daně. I když bylo předkladatelem nakonec zvoleno jiné řešení, než jsme navrhovali, efektu, který chtěla komora docílit, bylo dosaženo, takže intervenci komory lze považovat za úspěšnou a potvrzuje se, že aktivní zapojení do legislativního procesu má smysl.

Sněmovní tisk naleznete na tomto odkaze.

Za KDP ČR Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce DPPO