Zjistěte, jaké jsou legislativní změny v zákoně o obchodních korporacích – nejnovější publikace v našem e-shopu

Publikováno 21.01.2021

Třetí vydání velkého komentáře k ZOK je podstatně změněné a přepracované, protože v letošním roce vyšly dvě velké novely zmíněného zákona. Autorský kolektiv pod vedením doc. JUDr. Ivany Štenglové se práce chopil s velikou chutí a erudicí sobě vlastní. Využijte možnosti nákupu prostřednictvím našeho e-shopu.

Další novinkou je Nová společnost s ručením omezeným
Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po „velké novele“ ZOK a to z pohledu právního, daňového i účetního.