9. ročník odborného semináře Národní účetní rady

Tisknout
Publikováno 07.12.2018

Zasedání Národní účetní rady otevřel v úvodu PhDr. Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra sekce 04 a upozornil na probíhající veřejnou konzultaci ke koncepci nové účetní legislativy, která předchází očekávané přípravě nového zákona o účetnictví a která je k dispozici na stránkách MF. Dále podal  stručnou informací  o konsolidované účetní závěrce státu a využil úvod semináře k výzvě studentům s nabídkou spolupráce při zpracování diplomových prací a podobně s využitím dat MF ČR.

V další části představil Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D., zastupující náměstek MF pro daně a cla aktuálně projednávanou novelu daně z příjmu, která transponuje směrnici ATAD jako nástroj proti možnosti přesouvání daňových základů zejména u nadnárodních korporací. Do budoucna by Směrnice měla klást důraz na vyšší provázanost daní na používané účetní metody tak, aby potřeby korekcí účetnictví při stanovení základu daně byly co nejnižší.

Hlavním tématem dopoledního bloku je chystaná zásadní změna účetní legislativy prezentovaná JUDr. Davidem Bauerem, ředitelem odboru Regulace a metodika účetnictví MF. Přípravě nového zákona předchází nová koncepce účetní legislativy pro roky 2020 – 2030 jako základ pro další legislativní proces vytváření nového Zákona o účetnictví. Vyhodnocení veřejné diskuze ke koncepci bude mít zásadní význam v nasměrování chystané legislativy. Účastníci se v diskuzi shodli, že zjednodušení pravidel a srozumitelnější uspořádání nové legislativní úpravy by mělo být jednou z priorit.