Konference Anonymita v éře digitalizace - zpráva z akce a fotogalerie

Publikováno 22.11.2019

Konference na téma "Anonymita v éře digitalizace aneb transparentnost v daních", která se uskutečnila 21.11.2019 v Praze, a kterou spolupořádali IFA ČR a KDP ČR za podpory VŠE, potvrdila změny trendů ve zdaňování v kontextu vnímání ochrany soukromí a anonymity versus transparentnosti a sdílení stále většího množství dat. Zdaňování se stává silným celospolečenským i politickým tématem, stále je ale třeba porovnávat nové a nové regulatorní a legislativní inciativy s tím, aby byly naplněné cíle, které mají například směřovat k efektivnímu výběru daní, aby nedošlo jen k uložení dalších reportovacích či administrativních povinností, které zvýší alibismus všech stran bez reálného dopadu na výsledek.

Zajímavá diskuse se rozvinula například ve věci aktuálně přijímaného zákona tzv. DAC6, který ukládá oznamovat mezinárodní schémata, jejichž důsledkem je snížení daňové povinnosti. Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že hlavním cílem opatření je shromažďovat aktuální informace o chování ekonomických subjektů a využití získaných poznatků například ke změně daňových zákonů, nikoliv  jako primární zdroj k zahajování daňových kontrol, jak se někteří účastníci obávali. Mlčenlivost advokátů a daňových poradců hraje přitom i v této věci důležitou roli v tom, že se mohou podnikatelé bez obav obrátit na kvalifikované poradce se žádostí o konzultaci a nebude tak docházet k tomu, že v případě pochybností zůstanou raději bez odborné konzultace, což může způsobit problémy jim samotným i celému systému.

Přečtěte si také zprávu o akci, kterou připravil výbor IFA Česká republika.