Na půdě Nejvyššího správního soudu proběhl společný seminář KDP ČR, NSS a MF ČR

Tisknout
Publikováno 10.10.2017

V úterý 10. října 2017 proběhl na půdě NSS pravidelný seminář pořádaný Komorou daňových poradců ČR ve spolupráci s Nejvyšším správním soudem, Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem financí ČR.

Hlavní témata byla:

- daň z příjmů - daňové dopady opravy chyb, které vznikly v prekludovaných obdobích a implementace ATAD směrnice - CFC Rules (Controlled Foreign Company Rules)

- správa daní - existence plnění v. účast na podvodu DPH; proces dokazování, přenos důkazního břemene

- DPH - činnost tuzemských statutárních orgánů z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty

Mezi přednášejícími byly osobnosti jak z Komory daňových poradců (Ing. Petr Toman, Ing. Tomáš Hajdušek a Ing. Stanislav Kryl), tak z Generálního finančního ředitelství (Ing. Ilona Součková a Ing. Zdeněk Červený), z Ministerstva financí ČR (Ing. Mgr. Stanislav Kouba ) i Odvolacího finančního ředitelství (Mgr. Tomáš Rozehnal). 

Úvodní slovo pronesl předseda NSS JUDr. Josef Baxa, který uvedl, že daňové právo je jedna z oblastí, kde dochází ke střetům mezi státem, jednotlivci a odbornými komunitami, což je dáno tím, že je to permanentně měnící se proces. Semináře tohoto typu tak mohou pomoci ke společnému sdílení odborné praxe.