Slovensko-české daňové fórum proběhlo v Bratislavě

Tisknout
Publikováno 11.04.2019

Prezidenti české a slovenské Komory daňových poradců, Josef Danis a Petra Pospíšilová, zahájili letošní ročník Slovensko-českého fóra. 

Jak prezidentka KDP ČR uvedla ve svém úvodním slovu, Fórum je tradičním místem setkání daňových poradců, státní správy a soudců, přičemž vzájemnou komunikaci těchto stran považuje Petra Pospíšilová za velmi důležitou. Daňové prostředí se mění, mimo jiné i s postupující digitalizací; ne vždy však tyto změny přináší očekávané snížení administrativní zátěže na straně poplatníků, což by měl být jeden z primárních cílů.

Z hlediska daní zaznělo z úst prezidenta SKDP, že na Slovensku se diskutuje zásadnější úprava ve zdaňování přímých daní, zatím přitom není úplně jasné, zda bude zvolena cesta novelizace stávajícího zákona nebo se prosadí zákon úplně nový. Nová úprava by přitom měla platit již od 1.1.2020. SKDP zastává názor, že nový zákon by vyžadoval více času na přípravu a odbornou diskusi, proto toto řešení v dané situaci nepodporuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náměstek ministryně financí Stanislav Kouba ve svém vystoupení informoval o připravované dani z digitálních služeb, která by měla eliminovat snadné přelévání zisků nadnárodních technologických společností a napomoci spravedlivější alokaci daňových základů. Připouští přitom, že pro přijetí optimálního globálního řešení je třeba najít politickou shodu, a protože mají v tomto různé státy rozdílné zájmy, nebude úplně jednoduché takové řešení nalézt a prosadit.

Další odborný program konference se dále věnuje například problematice stálé provozovny a zdaňování jednatelů a členů orgánů společností, vždy z pohledu daně z příjmů i DPH a zkušeností z České republiky a Slovenska.