Ve dnech 9. - 10. října se v Praze uskutečnil VI. ročník mezinárodní konference "Daně bez hranic"

Tisknout
Publikováno 14.10.2015

Chcete-li založit dceřinou společnost v jiném smluvním státě, víte, jaké povinnosti Vás čekají? Kde všude se registrovat a kdy? Jak bude Vaše dceřiná společnost zdaněna? Podnikáte ve skupině a řešíte problematiku transferových cen a víte, jak důkladnou dokumentaci je vhodné mít ke kontrole ze strany finanční správy? Rozhodujete se, zda budete své aktivity financovat vlastním či cizím kapitálem? Tušíte jaké to má dopady? Také daňová (ne)uznatelnost úroků, pravidla nízké kapitalizace a v neposlední řadě i problematika převodních cen (transfer pricing) a zásahy OECD do daňových struktur států EU ve formě BEPS, byly tématem úspěšné mezinárodní konference “Daně bez hranic”. 

Daňoví experti často v praxi řeší přeshraniční dopady firem v jejich podnikání, kdy je znalost pouze české legislativy a přístupu české finanční správy nedostačující. Konference umožnila účastníkům získat zkušenosti a poznatky právě z okolních států a navázat pracovní kontakty pro konkrétní mezinárodní spolupráci daňových poradců. Finanční správy spolu na mezinárodní úrovni pravidelně komunikují a vyměňují si informace, a proto je důležité, aby obdobně postupovali i daňoví poradci a byli schopni klientům přinést úplný obrázek o nových trendech a přístupech v oblasti zdaňování. 

Konference se zúčastnilo 140 daňových poradců z pěti států – České republiky, Polska, Německa, Rakouska a Slovenska. Pro účastníky byl kromě všestranného odborného programu zajištěn i bohatý společenský program.